Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

spartavsmagic
Masz problem, bo nie wiesz, co myśleć
To, co było nie jest takie magiczne
Ale nadal masz w sobie tą iskrę
I dobrze wiesz, że ona szybko nie zniknie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
spartavsmagic
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
spartavsmagic
7334 45a9
Reposted fromhabae habae viaselsey selsey
9790 19a6 500
8200 f618
spartavsmagic
1053 f6e5 500
Theodore Roosevelt's diary the day his wife and mother died - “The light has gone out of my life“
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viablackdrama blackdrama
spartavsmagic
Lepiej piszę, niż mówię. Gdy kogoś lubię, jest mi niewiarygodnie trudno rozmawiać z nim twarzą w twarz, bo boję się odrzucenia.
— Christiane Felscherinow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you

April 10 2017

spartavsmagic
Zadziwiał mnie tym, że zawsze wiedział, jakie słowa mogą mi sprawić ból.
— Stephenie Meyer
spartavsmagic
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

April 09 2017

spartavsmagic
He who has felt the deepest grief is best able to experience supreme happiness. 
— Alexandre Dumas
spartavsmagic
0137 cd72 500
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough vialaters laters
6101 7a31
Reposted fromShinnomew Shinnomew viatosiaa tosiaa
4363 8f0b 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
spartavsmagic
Reposted fromsplendiid splendiid vianattaly nattaly

March 22 2017

spartavsmagic
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vialaters laters
spartavsmagic
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialaters laters

June 30 2015

spartavsmagic
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viachokkie chokkie

June 29 2015

spartavsmagic
człowiek jest gnany nieustannym dążeniem do prawy.
— zasłyszane
Reposted bySkydelan Skydelan

June 20 2015

7278 4be3 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaarrependimento arrependimento
spartavsmagic
1686 50a2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl