Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

spartavsmagic
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaaura-lunaris aura-lunaris
spartavsmagic
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
spartavsmagic
4049 08a6
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viamefir mefir
spartavsmagic
1094 63cf
Reposted fromwwannie wwannie viamefir mefir
spartavsmagic
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viamrs-cosmos mrs-cosmos

July 14 2017

spartavsmagic
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaaddams-family addams-family
spartavsmagic
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski

May 09 2017

spartavsmagic
Masz problem, bo nie wiesz, co myśleć
To, co było nie jest takie magiczne
Ale nadal masz w sobie tą iskrę
I dobrze wiesz, że ona szybko nie zniknie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
spartavsmagic
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
spartavsmagic
7334 45a9
Reposted fromhabae habae viaselsey selsey
9790 19a6 500
8200 f618
spartavsmagic
1053 f6e5 500
Theodore Roosevelt's diary the day his wife and mother died - “The light has gone out of my life“
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viablackdrama blackdrama
spartavsmagic
Lepiej piszę, niż mówię. Gdy kogoś lubię, jest mi niewiarygodnie trudno rozmawiać z nim twarzą w twarz, bo boję się odrzucenia.
— Christiane Felscherinow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you

April 10 2017

spartavsmagic
Zadziwiał mnie tym, że zawsze wiedział, jakie słowa mogą mi sprawić ból.
— Stephenie Meyer
spartavsmagic
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

April 09 2017

spartavsmagic
He who has felt the deepest grief is best able to experience supreme happiness. 
— Alexandre Dumas
spartavsmagic
0137 cd72 500
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough vialaters laters
6101 7a31
Reposted fromShinnomew Shinnomew viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl