Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

spartavsmagic
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viaprzytulmnie przytulmnie
4690 5c25
Reposted frompussyporn pussyporn viakakus kakus
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viakakus kakus
spartavsmagic
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viazachlystujsie zachlystujsie
spartavsmagic
0784 8498
Reposted fromwowlovely wowlovely viaprzytulmnie przytulmnie

August 15 2017

spartavsmagic
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaaura-lunaris aura-lunaris
spartavsmagic
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
spartavsmagic
4049 08a6
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viamefir mefir
spartavsmagic
1094 63cf
Reposted fromwwannie wwannie viamefir mefir
spartavsmagic
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viamrs-cosmos mrs-cosmos

July 14 2017

spartavsmagic
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaaddams-family addams-family
spartavsmagic
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski

May 09 2017

spartavsmagic
Masz problem, bo nie wiesz, co myśleć
To, co było nie jest takie magiczne
Ale nadal masz w sobie tą iskrę
I dobrze wiesz, że ona szybko nie zniknie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
spartavsmagic
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
spartavsmagic
7334 45a9
Reposted fromhabae habae viaselsey selsey
9790 19a6 500
8200 f618
spartavsmagic
1053 f6e5 500
Theodore Roosevelt's diary the day his wife and mother died - “The light has gone out of my life“
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viablackdrama blackdrama
spartavsmagic
Lepiej piszę, niż mówię. Gdy kogoś lubię, jest mi niewiarygodnie trudno rozmawiać z nim twarzą w twarz, bo boję się odrzucenia.
— Christiane Felscherinow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl