Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

spartavsmagic

February 15 2018

spartavsmagic
UMRĘ, ŚMIEJĄC SIĘ
— moja Klaudia Lutak
Reposted bypatyna patyna

February 10 2018

spartavsmagic
7862 6439
Reposted fromaletodelio aletodelio vialaters laters
spartavsmagic
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka vialaters laters
5213 aab9 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd vialaters laters
spartavsmagic
3629 d6bc
Reposted fromsilla silla vialaters laters
spartavsmagic
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialaters laters
spartavsmagic

November 04 2017

spartavsmagic
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viaprzytulmnie przytulmnie
4690 5c25
Reposted frompussyporn pussyporn viakakus kakus
spartavsmagic
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viazachlystujsie zachlystujsie
spartavsmagic
0784 8498
Reposted fromwowlovely wowlovely viaprzytulmnie przytulmnie

August 15 2017

spartavsmagic
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaaura-lunaris aura-lunaris
spartavsmagic
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
spartavsmagic
4049 08a6
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viamefir mefir
spartavsmagic
1094 63cf
Reposted fromwwannie wwannie viamefir mefir
spartavsmagic
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viamrs-cosmos mrs-cosmos

July 14 2017

spartavsmagic
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaaddams-family addams-family
spartavsmagic
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl