Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

spartavsmagic
Zadziwiał mnie tym, że zawsze wiedział, jakie słowa mogą mi sprawić ból.
— Stephenie Meyer
spartavsmagic
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

April 09 2017

spartavsmagic
He who has felt the deepest grief is best able to experience supreme happiness. 
— Alexandre Dumas
spartavsmagic
0137 cd72 500
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough vialaters laters
6101 7a31
Reposted fromShinnomew Shinnomew viatosiaa tosiaa
4363 8f0b 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
spartavsmagic
Reposted fromsplendiid splendiid vianattaly nattaly

March 22 2017

spartavsmagic
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vialaters laters
spartavsmagic
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialaters laters

June 30 2015

spartavsmagic
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viachokkie chokkie

June 29 2015

spartavsmagic
człowiek jest gnany nieustannym dążeniem do prawy.
— zasłyszane
Reposted bySkydelan Skydelan

June 20 2015

7278 4be3 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaarrependimento arrependimento
spartavsmagic
1686 50a2
spartavsmagic
spartavsmagic
1039 817b
Reposted fromscorpix scorpix viaarrependimento arrependimento
spartavsmagic
1518 9374
Reposted fromacrylic acrylic viasavor savor
4131 aa79
Reposted fromtwice twice viatosiaa tosiaa
spartavsmagic

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via21gramow 21gramow
spartavsmagic
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viatosiaa tosiaa
spartavsmagic
2746 d9f9
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl